TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THẬP TOÀN

TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

Ngày đăng: 17/08/2022 12:17 PM

- Công ty luôn mong muốn được đóng góp nhiều công sức, trí tuệ trong lĩnh vực hoạt động để cùng góp một phần trong việc thúc đẩy sự phát triển của đất nước và tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Cùng với mục tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo pháp luật Việt Nam, tích cực cùng với cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tham gia các hoạt động xã hội từ thiện.
- Công ty luôn thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu, kiểm soát chặt chẽ các loại phế thải và ngăn ngừa ô nhiễm, tạo môi trường làm việc an toàn không để xảy ra tai nạn.

Zalo
Hotline