Giới thiệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THẬP TOÀN

Giới thiệu

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

Ngày đăng: 17/08/2022 12:17 PM

- Tạo nên những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tối ưu, mang lại sự hài lòng cho khách hàng ở mức độ cao nhất. - Xây dựng văn hóa kinh doanh dựa trên phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm” luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để đánh giá và xem xét mọi vấn đề. - Xây dựng hệ thống nguyên tắc giao tiếp, ứng xử đối với khách hàng dành cho cán bộ nhân viên, trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và các hành vi chuẩn mực cần thực hiện. - Nghiên cứu, đánh giá và tổng hợp nhu cầu, mong muốn, nguyện vọng để nắm bắt được tâm lý của khách hàng một cách sâu sắc và toàn diện.
TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

Ngày đăng: 17/08/2022 12:17 PM

- Công ty luôn mong muốn được đóng góp nhiều công sức, trí tuệ trong lĩnh vực hoạt động để cùng góp một phần trong việc thúc đẩy sự phát triển của đất nước và tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Cùng với mục tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo pháp luật Việt Nam, tích cực cùng với cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. - Công ty luôn thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu, kiểm soát chặt chẽ các loại phế thải và ngăn ngừa ô nhiễm, tạo môi trường làm việc an toàn không để xảy ra tai nạn.
QUAN HỆ HỢP TÁC

QUAN HỆ HỢP TÁC

Ngày đăng: 21/08/2022 08:59 PM

- Với phương châm “Lợi ích hài hòa - khó khăn chia sẻ”, Công ty luôn tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác phù hợp nhằm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và bền vững, cùng nhau thực hiện sứ mệnh của doanh nghiệp. - Tạo ra chuỗi cung ứng hoàn thiện và tiện ích để phục vụ khách hàng và đơn vị cung cấp sản phẩm.
Zalo
Hotline